Jeugdkerk

De jeugdkerk is bedoeld voor jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd. Elke laatste zondag van de maand (behalve juli, augustus en december) wordt in het Schoutenhuis tegelijk met de “gewone” kerkdienst een aparte jeugdkerk gehouden.

In de jeugdkerk kunnen jongeren elkaar ontmoeten, we praten en denken met elkaar over een thema waarin we een koppeling tussen de bijbel en het dagelijks leven proberen te leggen, we lezen er met elkaar uit de bijbel, bidden en luisteren naar muziek.

Ook andere activiteiten worden er door het jaar heen georganiseerd. Als je zin hebt kom gerust een keertje kijken hoe meer mensen hoe gezelliger het is!!
Voor dit jaar zijn de data van de jeugdkerk de volgende:

16 januari 2022
13 februari 2022
13 maart 2022
3 april 2022
15 mei 2022
12 juni 2022

Jeugdkerk light
Naast de jeugdkerk waarbij we de hele dienst ons eigen programma draaien, is er ook jeugdkerk-light. Ook dat is één keer per maand. We gaan dan alleen tijdens de preek apart zitten. We lezen daar met elkaar dezelfde Bijbeltekst als in de dienst en we zoeken hierin naar vragen en antwoorden over de tekst.
Voor dit jaar zijn de data van de jeugdkerk-light de volgende:
30 januari 2022
20 februari 2022
27 maart 2022
24 april 2022
22 mei 2022
19 juni 2022