Kerkenraad

De kerkenraad vergadert gemiddeld 1 keer per maand.
De kerkenraad bestaat uit het moderamen, predikant, pastoraal werker, wijkouderlingen, diakenen, jeugdouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters. De taak van de kerkenraad is het besturen van de kerk en het uitzetten van hoofdlijnen van beleid.

Klik hier voor de samenstelling van de kerkenraad