Liturgische schikkingen

LITURGISCHE SCHIKKINGEN
De uitstorting van de heilige Geest:
– Rode kaarsen en bouvardia’s als vuurvlammen van van de Geest
– Wuivende grassen als windvlagen van de Geest