Symboliek

Antependia of Liturgische kansel(tafel)kleden

Op deze pagina willen we u iets vertellen over de ‘kerkelijke kalender’. De kerk heeft namelijk een eigen kalender met eigen tijden en feesten. Bij die tijden en feesten horen kleuren.
Met de eigen kalender wordt tot uitdrukking gebracht dat er iets in dit leven is, dat uitgaat boven de gewone telling van de dagen. In de cirkel ziet u het kerkelijk jaar met de bijbehorende feesten weergegeven.
De telling van de kerkelijke kalender begint met de tijd van Advent, vier zondagen voor het Kerstfeest. De kalender eindigt met ‘Eeuwigheidszondag’ of: ‘Voleinding’.
Dat is bij wijze van spreken het kerkelijk oudjaar.
Op die zondag worden in de vieringen de gestorvenen herdacht — in het licht van de eeuwigheid. Want ook de gestorvenen blijven deel uitmaken van het leven. De kerk gelooft dat zij tot de dag van de voltooiing van de wereld geborgen zijn bij God.lithurgie_8-260x291