Wijk 1

Ouderling:
Simon van Hemsbergen,  Conradstraat 63, 2405 BB, shemsbergen@gmail.com, 06-51388451
Diaken:
Rob Luining, Trasmolen 12 2406 JJ, luiningknol@planet.nl
0172-494385

Contactpersonen:
Jansje van Beest, Polderpeil 358 2408 SE,  jvbeest@telfort.nl
0172-474432
Riek Giethoorn, Polderpeil 396 2408 SG, ghiethoorn012@hetnet.nl      
0172-576989
Elma Klijnstra, Vondelstraat 13 2406 ZG, fklijnstra@kpnmail.nl
0172-479775
Rob Luining, Trasmolen 12 2406 JJ, robluining@planet.nl
0172-494385