ZWO

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) Bij ZWO ligt het accent vooral op het onderhouden van buitenlandse contacten, waarbij het om veel meer gaat dan alleen het verlenen van financiële steun.
Uitgangspunt voor het werk van de ZWO is de “opdracht” uit het Evangelie, dat woord en daad bij elkaar horen en niet gescheiden kunnen worden.
De ZWO commissie Maranathakerk bestaat uit gemeenteleden die zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking een warm hart toe dragen. Diverse projecten worden georganiseerd en gesteund. Ook worden er oude postzegels en kaarten ingezameld voor de zending.

Rekeningnummer van de zendingscommissie: NL35INGB0000394762 Contact:
Jaco van der Mik (voorzitter ZWO)
Jaco_intermodel@hotmail.com 603963

ZWO Begroting 2018

Jaarverslag 2017 van de ZWO commissie van de Maranathakerk